Ugovor o sufinansiranju utopljavanja objekta Studentskog centra u Zenici

Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta „Utopljavanje objekta Studentskog centra Univerziteta u Zenici“, kojim će se obuhvatiti finalizacija radova na toplotnoj izolaciji fasade objekta, u iznosu od 50.000.00 KM.

Sa ciljem postizanja planiranih efekata energetske efiksanosti objekta Studentskog centra, tokom 2017. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je uložila 40.000,00 KM u neophodne prethodno građevinske radove, tako da će se osiguranjem dodatnih sredstava putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, tokom 2018. godine, ispuniti sve pretpostavke za ispunjavanje uvjeta planirane energetske efikasnosti objekta Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

Press služba ZDK