Gradska organizacija RVI doniraće sredstva Nedžadu Muharemoviću

Predsjedništvo Gradske organizacije RVI Zenica je na sjednici Predsjedništva donijelo odluku da sredstva koja su dobili od Gradske uprave, aplicirana po projektu službe za BIZ-u, a odnose se na tradicionalno godišnje sportsko-rekreativno druženje i posjetu RVI i članova njihovih porodica Memorijalnom centru Potočari Srebrenica, doniraju za pomoć u rješavanju stambenog pitanja 90% RVI Nedžadu Muharemoviću, koji je nakon 14 godina zbog administrativnih propusta izgubio vlastiti stan koji je kupio vlastitim sredstvima i nalazi se pred prinudnom deložacijom.

Predsjedništvo razumije tešku ekonomsku situaciju u državi i težak položaj većine bivših boraca pa se odlučilo na ovaj human potez smatrajući da su u ovom momentu raspoloživa sredstva daleko potrebnija i prioritetnija za stambeno riješavanje 90% RVI nego za druženje i takmičenje, mada su i to jedni od najefikasnijih oblika rehabilitacije i resocijalizacije branilaca sa ratnim ranama i traumama, saopšteno je iz ove boračke organizacije.

– Nadamo se da će ovaj naš potez dati željene efekte i pomoći Muharemoviću, jer to nam je i krajni cilj, a također potaknuti i druge da se nađu pri ruci u datom momentu onima kojima je pomoć drugog potrebna u svakodnevnom životu, – pojasnio je do predsjednik Gradske organizacije RVI Zenica, Almir Čamdžić.