U Zenici predstavljena rješenja koja vode prema održivom razvoju u BiH

Udruga Dinarica u partnerstvu sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF Adria organizirala je okrugli stol kako bi se raspravilo o trenutnim problemima provedbe Procjene utjeraju na okoliš i Strateške procjene utjecaja okoliš u Bosni i Hercegovini. Cilj okruglog stola bio je i predstaviti preporuke za unaprjeđenje i usklađivanje zakonodavnog okvira s relevantnim direktivama Europske unije. Preporuke su nastale kao rezultat analize napravljene u sklopu projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj“ (CO-SEED).

„Proveli smo detaljnu analizu zakonodavnih okvira za procjenu utjecaja potencijalnog infrastrukturnog razvoja i analizu razine  građanskog angažiranja u odlučivanju. Na osnovu ove analize izradili smo i preporuke koje smo predstavili na ovom okruglom stolu kako bi zainteresirani dionici zajedno raspravljali o procedurama provedbe studija utjecaja na okoliš a koje su se pokazale izuzetno problematičnima i nedorečenima. “- istaknuo je Đorđe Stefanović, voditelj projekta CO-SEED

 “Nije rijedak slučaj da podaci koji se nalaze u tim studijama ili su stari preko 30 godina ili više ne uzimaju u obzir današnje vrijeme i klimatske promjene ali isto tako i podaci koji su novijeg datuma vrlo često su netočni, vrlo često su napuhani ili pogrešno interpretirani i stavljeni u širi kontekst,” – dodao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu Banjaluka.

Više od 20 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, entitetskih ministarstava i Elektroprivrede BiH sudjelovalo je u radu okruglog stola. Tijekom rasprave sudionici okruglog stola posebno su istaknuli potrebu za jasnijim konceptom organiziranja civilnog društva s ciljem kontinuiranog utjecaja na donositelje odluka. Također je istaknuta potreba za osnivanjem referentnog laboratorija koji bi mogao dati odgovore na stvarno stanje stvari u okolišu.

„U Bosni i Hercegovini potrebno je omogućiti mehanizam uključivanja organizacija civilnog društva u proces izvještavanja i osigurati mehanizam za organizacije civilnog društva u pripremanju alternativnog izvještaja o statusu provedbe Arhuške konvencijeTreba uzeti u obzir da je ovo složena zemlja, s visokim stupnjem decentralizacije te su osim državne razine i entiteti u potpunosti odgovorni za usvajanje i provedbe propisa o zaštiti okoliša. U većini situacija sve strane rade zajedno te su i zakoni većinom usklađeni, ali postoje iznimke u kojima su razlike vidljive. Radi toga smo i izradili preporuke za sve strane u situacijama gdje je to moguće. Također smo iskoristili priliku da predstavimo i priručnik s uspješnim primjerima provedbe procjena utjecaja na okoliš iz cijelog svijeta,” – zaključio je Stefanović.

Projekt CO-SEED provodi WWF Adria sa partnerima u BiH, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj, a podržan je od EU.

Partneri u Projektu „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj”

Preporuke, koje su predstavljene ove sedmice u Zenici možete pronaći putem linka:

http://co-seed.eu/assets/files/eSDRcUm9Sy-preporuke-za-unaprjedenje-procjena-utjecaja-na-okolispdf.pdf