OSCE: Doprinijeti sprečavanju nasilnog ekstremizma u BiH

Uloga lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma tema je dvodnevne radionice koju u Zenici organizuje Misija OSCE-a u BiH. Predstavnici lokalne uprave, policijskih organa, obrazovnih institucija, vjerskih zajednica i nevladinih organizacija imaće priliku saznati više o državnoj strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma, procesima i faktorima koji vode ka radikalizaciji odnosa na prostoru BiH. Cilj je doprinijeti sprečavanju nasilnog ekstremizma u BiH, kroz jačanje kapaciteta svih relevantnih aktera u oblasti sigurnosti.