Centralna banka BiH: Povećan broj blokiranih računa

BiH je blokirano ukupno 75.603 računa poslovnih subjekata, pri čemu 64.365 firmi imaju blokiran bar jedan račun, podaci su Centralne banke BiH za novembar.

Podaci pokazuju da je povećan broj blokiranih računa u odnosu na oktobar, kada je u BiH bilo blokirano 75.261 račun poslovnih subjekata, dok su 64.213 firmi imale blokiran bar jedan račun.

Među poslovnim subjektima čiji su računi blokirani su privredna preduzeća, zdravstvene organizacije, subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima, te razne agencije, zadruge i udruženja.

Pogledajte kojim su poslovnim subjektima blokirani računi, zaključno sa 1. decembrom 2017.

http://www.cbbh.ba/content/downloadattachment/?id=d0010b61-4838-4b5c-b80b-6ccd73b9eb04&langTag=bs