MUP ZDK održao akciju ‘Stop korupciji’

Uprava Policije MUP-a ZDK sprovela je danas u shoping centru akciju pod nazivom „Stop korupciji“. Ova kampanja je realizovana u saradnji sa Ambasadom SAD-a, ICITAP-om i INL-om (Ured za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona).

Po riječima Semira Šuta, policijskog komesara Uprave policije MUP-a ZDK, želja im je bila pokazati opredijeljenost u borbi protiv korupcije.

– Ovo se odnosi prije svega na vlastite redove, a zatim i akcijama koje sprovodimo pokušavamo potaći građane da prijavljuju korupciju, – kazao je Šut.

Podršku ovoj kampanji dalo je i Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona. Portparol Mirna Poljac je kazala da su svojim prisustvom željeli dati podršku spomenutoj kampanji.

– Cilj nam je bio upoznati građane sa nadležnostima Tužilaštva i policije, te na koji način mogu prijaviti krivična djela, – kazala je Poljac i dodala da je u maju formiran poseban odsjek za korupciju koji broji sedam članova i koji su fokusirani na procesuiranje koruptivnih krivičnih djela.

U ovu kampanju bili su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola. (N.G.)