Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaje u refundaciji kamata na kredite u poljoprivredi

Na osnovu Informacije o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini i Programa mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica i Uputstva o korištenju sredstava za unapređenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica, Služba za privredu i finansije objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za refundaciju kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Zenica da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za refundaciju kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2017.godini.Pravo na ovaj podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači kojima je odobren namjenski kredit u poljoprivredne svrhe.

Kamata će biti refundirana na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna stopa koja će biti refundirana iznosi 8%. Minimalni iznos kredita koji će se refundirati je 3.000,00 KM, a maksimalni 10.000,00 KM. Period otplate kredita je do tri godine.Grad Zenica se obavezuje da će korisniku refundirati kamate za cijeli otplatni period i to za svaku godinu na kraju kalendarske godine, a na osnovu dostavljenih potvrda od banke o plaćenim kamatama.

Podnosioci zahtjeva moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
Registar klijenata.

Služba za privredu i finansije će službeno u sistemu RPG i RK provjeriti upis u registar za podnosioce zahtjeva , a posjedovanje propisanih minimalnih uslova će ustanoviti komisija za kontrolu podsticaja u poljoprivredi.

Odabrani korisnici će potpisati Ugovor sa Gradom u kojem će biti regulisana
međusobna prava i obaveze.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj za refundaciju kamata
 Ugovor sa bankom sa otplatnim planom kredita na ime podnosioca zahtjeva
( orginal ili ovjerena kopija)
-iz Ugovora mora biti vidljivo da je kredit dodjeljen namjeski u poljoprivredne
svrhe, ili to treba dokazati nekim drugim dokumentom izdatim od banke.
 Potvrda banke o redovnoj otplati kredita i uplaćenim kamatama sa iznosom
uplaćenih kamata za tekuću godinu ( orginal ili ovjerena kopija)
 Potvrda o otvorenom aktivnom računu

Rok za podnošenje zahtjeva je 25.12.2017.godine.

Zainteresovani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na info pultu Grada Zenica, te uz neophodnu dokumentaciju istu predati na Protokol do navedenog roka.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje.