Penzionisani rudari će 5. decembra na protest u Sarajevo

Grupa penzionisanih rudara Rudnika mrkog uglja Zenica protestvovat će iduće sedmice u Sarajevu, ispred sjedišta Federalne vlade.

Na ovaj korak su se odlučili nakon što su iscrpljene sve mogućnosti da ostvare pravo na zarađene penzije zbog duga Rudnika po osnovu doprinosa za Penziono i zdravstveno osiguranje.

Rudnik nije u mogućnosti da iz vlastitih sredstava izvrši uplate dugujućih doprinosa, zbog čega je zatražio pomoć resornog federalnog ministarstva.

Penzionisani rudari koji još ne mogu ostvariti pravo na penziju su pozvali sve svoje kolege sa ovim problemom da im se pridruže u utorak, 5. decembra na mirnom protestu koji počinje u 10 sati. Polazak je ispred hotela „Rudar“ u 8 sati. (Š.B.)