Iz prava na boračko-invalidsku zaštitu izvedeno blizu 6.000 osoba

Od ukupno 141.000 predmeta koji se tiču korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je do sada pregledalo 137.291 predmeta. Ostalo je još da se pregleda 3.764 predmeta.

Prema riječima resornog ministra Salke Bukvarevića blizu 6.000 ljudi je izvedeno iz prava, a za 6.700 njih su umanjena prava. Naglašava da bi prva faza revizije mogla biti završena do kraja ove godine. Do sada je revizija koštala oko 17 miliona KM.

Da se radi o itekako obimnom poslu govori i saglasnost Vlade FBiH koju je na posljednjoj sjednici dala Federalnom ministarstvu za boračka pitanja a u kojoj stoji da Ministarstvo i u narednoj godini, zbog kontinuiteta kontrole zakonitosti, može angažirati do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih nauka. Zatim do 20 visokoobrazovanih volontera i 12 osoba sa srednjom stručnom spremom.

– Mi smo u proteklom kvartalu uputili na mišljenje i ocjenu 1.928 predmeta, i to je manje predmeta, jer godišnje se najmanje 8.000 predmeta uputi prema Institutu za medicinsko vještačenje. Kada se to vještačenje završi mi dobijemo nalaz i mišljenje, a nakon toga u Sektoru za upravno rješavanje se izdaju konačna rješenja o dostignutim pravima na osnovu nalaza i mišljenja o pravima koji će se koristiti u narednom periodu. Na to sve idu i odgovori na žalbe i rješavanje po sudskim presudama. Znači, mi smo ukupno imali obavezu da pregledamo negdje oko 141.000 predmeta. Sa 30.septembrom ove godine pregledano je 137.291 predmet. Ostaje za pregled 3.764 predmeta- govori nam Bukvarević.

Dodaje da je na snazi 2.188 uvjerenja izdatih na obrascu FMB-2, što znači prestanak prava zbog neadekvatne papirologije da je neko bio pripadnik Oružanih snaga.

Bili izloženi psihičkim traumama

-Doneseno je 3.781 rješenje o prestanku prava, odnosno, da su ocijenjeni na Instututu ispod 20 posto. U 6.756 rješenja je utvrđen manji obim prava. Primjera radi, ako je neko bio RVI 90 ili 80 posto, a novim nalazom je ocijenjen 50 ili 60 posto. Tu je došlo do umanjenja. Možemo dakle reći da su to neki rezultati ove revizije. Da je blizu 6.000 ljudi izvedeno iz prava i da je za negdje oko 6.700 umanjeno pravo. Revizija je krenula 2010. godine i do sada je koštala oko 17 miliona KM- kaže Bukvarević.

Govoreći o broju ljudi angažiranih na kontroli zakonitosti, odnosno, reviziji, objašnjava da će i u narednoj godini najvjerovatnije biti angažirani pravnici i diplomanti drugih društevnih nauka koji su do sada radili te poslove.

-Što se tiče volontera, svake godine u januaru raspišemo javni poziv. I ove godine će biti za 20 volontera svih odobrenih struka i nastojimo da to rasporedimo i po kantonima. Bit će angažirani 12 mjeseci i za svoj rad će imati naknade. Inače, što se tiče revizije, za prvu fazu možemo reći da će biti završena u potpunosti do kraja ove godine. Do sada je završeno 98 posto, i ovih prestali dva posto bi bilo ali imamo potreškoća na terenu. Recimo u Općini Centar, kada je 2014. godine bila ona paljevina izgorjeli su mnogi predmeti, ali i na drugim lokacijama imamo nekompletne predmete i to nas usporava. Smatram da kada se ova revizija završi, da borci više ne bi trebali na reviziju. Ovo je nekima šesta ili sedma revizija. Bili su izloženi i tim traumama, psihičkim jer čovjek koji je izgubio nogu ide, ne znam, pet puta da ga pogledaju doktori i nosi nalaze. Mislim da je to malo previše – kategoričan je Bukvarević. (Faktor)