Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu na narednoj sjednici GV

Zakazana je 43. sjednica Gradskog vijeća Zenica, koja će biti održana u četvrtak, 21. novembra od 10:00 sati.

Na dnevnom redu je 12 tačaka koje će vijećnici razmatrati. Nakon održane prezentacije Nacrta Akcionog plana zeleni grad za Zenicu, ovaj Nacrt će biti i na narednoj sjednici Vijeća. Pored toga bit će razmatran Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova grijanja za sezonu 2018./2019. godina, Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2018. godine, te Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i izvještaji o poslovanju za 2018. godinu javnih ustanova BNP i Muzej grada Zenice, te Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata. Na zahtjev JP Parking servis na dnevni red uvrštena je i Molba za postupanje u vezi akta Gradskog vijeća od 23. jula ove godine, kojom se od Vijeća traži saglasnost za izdvajanje sredstava iz budžeta, kako bi se nadoknadili troškovi nastali u pripremi Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju GV nije podržalo. Na dnevnom redu je i Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini na području Grada Zenica, kao i Izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA.