ZEDA na „Evropskoj sedmici samoodrživih izvora energije“ u Briselu

U periodu od 18. do 19. juna 2019. godine, predstavnici Agencije ZEDA učestvovali su na „Evropskoj sedmici samoodrživih izvora energije“ – EUSEW 2019  kao partneri u projektu GreenCap.

Dvodnevni događaj održan u Briselu imao je za cilj da predstavi dosadašnje rezultate horizontalnih i modularnih projekata finansiranih iz Interreg MED programa i uticaj koji su imali na kreiranje politika iz oblasti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

ZEDA je jedan od 5 partnera u projektu GreenCap čija je implementacija započela u septembru 2016. godine.

Cilj projekta je diseminacija informacija i stvaranje sinergije između različitih modularnih projekata iz oblasti vezanih za obnovljive izvore energije  koji se implementiraju na području  djelovanja partnera u projektu sa posebnim fokusom na otoke i ruralna područja.

Glavni rezultat projekta će biti stvaranje MED zajednice i sinergije među projektima, analiza i upravljanje rezultatima modularnih projekta te širenje i kapitalizacija ishoda modularnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, a koji za svoj cilj ima stvaranje mreže posvećene obnovljivim izvorima energije na otocima i ruralnim područjima.

Više o projektu GreenCap https://interreg-med.eu