Otvoren konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa

Na prostoru ZDK u toku je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2018./2019. godinu, kojeg je do 29. maja raspisalo kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

“Za ove namjene kantonalnim budžetom obezbijeđena su sredstva od milion maraka, čime je zadržan prošlogodišnji nivo, kada smo isplatili ukupno 1782 stipendije od po 560 maraka u 3 rate”, navodi Željko Bodul, pomoćnik kantonalnog ministra za visoko obrazovanje i nauku.

“Politika Vlade kantona je da odlučuje kome će dati ove stipendije i dosada su ih dobijali svi aplikanti, koji su zadovoljili kriterije konkursa, pa su očekivanja da će tako biti i ove godine, ali zbog manjeg broja upisanih sudenata na bh. univerzitetima, pa i na našem, pretpostavljamo da bi visina ovogodišnjih stipendija mogla biti malo uvećana i kretati se oko 600 maraka”, napominje Bodul, navodeći da je dalja konkursna procedura, poput prijema dokumenata, bodovanja i kreiranja lista kandidata, na općinama odnosno gradovima, a da resornoi Ministarstvo kantona kasnije odobrava te liste i uplaćuje sredstva. (Vesna Jovanović)