Sastanak o problematici “Zenicatransa”: Sindikat priprema generalni štrajk, menadžment predlaže dva rješenja

Tokom prijepodneva u sjedištu Zenicatransa održan je sastanak na kojem su prisutni bili predstavnici Sindikata, menadžmenta, te predstavnici političkih subjekata koji participiraju u Gradskom vijeću.

Tema je bila aktuelna situacija u ovom preduzeću i pokušaj iznalaženja rješenja za novonastalu situaciju.
„Do blokade od strane Porezne uprave je došlo iz razloga što mi nismo ispunjavali svoje zakonske obaveze, odnosno nismo uplaćivali dogovorenu ratu. Mi smo do kraja godine uplaćivali redovno ratu, ali ove godine smo od strane radnika imali blokadu za razliku isplaćenih plaća za period 2005. – 2008., i 2008. – 2012. godina, tako da smo imali oko 250.000 maraka obustava koje smo trebali uplaćivati za reprogram i da toga nije bilo ne bi došlo do ovoga što danas imamo“, kaže Darmin Terzić, direktor Zenicatransa.

Pitali smo i predsjednika Sindikata radnika ovog preduzeća zbog čega su radnici blokirali firmu u situaciji u kojoj se nalaze. „Radnici jesu blokirali, a radi se o radnicima koji su napustili ovo preduzeće i koji su otišli u penziju. Imamo samo dva ili tri radnika koji su blokirali, a da su još uvijek u ovom preduzeću“, kaže Huso Sarvan predsjednik Sinadikata.
Što se današnjeg sastanka tiče, u razgovoru svih prisutnih načelno su dogovorena dva modaliteta prevazilaženja krize.
„Prvi je da Gradska uprava na ime rebalansa budžeta odobri sredstva za uplatu razlike dugovanja prema Poreznoj upravi, uključujući ratu i za mjesec maj, to je u visini od 290.000 maraka, i da nakon toga uđemo u nastavak reprograma uz molbu Poreznoj upravi da nas oni odblokiraju i da potpišemo nastavak reprograma u visini iste rate, ali uz garancije našeg osnivača. Drugo rješenje je da Grad podigne kreditna sredstva u visini 3,5 miliona maraka, kako bi smo otplatili glavnicu, a onda bi preduzeće otplaćivalo Gradu ratu koja ne bi ugrozila poslovanje preduzeće“, kaže direktor Terzić.
Ovakav ishod je rezultirao da su radnici nastavili danas normalno raditi, ali po riječima predsjednika Sindikata Huse Sarvana, aktivnosti na organizaciji generalnog štrajka se i dalje vode ukoliko se ne bi iznašlo adekvatno rješenje, onda će radnici stupiti u generalni štrajk.(Nedžad Glibo)