Dan logoraša u BiH ova populacija dočekala sa potpuno nerješenim pravnim statusom

I ovogodišnji Dan logoraša Bosne i Hercegovine ova populacija dočekala je sa potpuno neriješenim pravnim statusom, ukazujući i dalje na nužnost izmjene federalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, koji bi im osigurao ostvarivanje njihovih prava.

„Naime, prema postojećem Zakonu logoraši na papiru imaju niz prava, ali ih u praksi ne mogu koristiti, kao što su npr. zdravstveno osiguranje, banjsko liječenje, te niz drugih prava, koja su nam uskraćena, jer da bi stekli status civilne žrtve rata logoraš mora uz dokumentaciju da je bio u logoru, imati i invalidnost 60%, i medicinsku dokumentaciju iz vremena nastanka te ozljede, što je za 99 procenata ove polulacije nemoguća misija“, ističe Samir Pojskić, predsjednik Saveza udruženja logoraša ZDK.

Samir Pojskić, predsjednik Saveza udruženja logoraša ZDK

„Ipak krajem februara ove godine Vlada Federacije BiH, na inicijativu Zeničko-dobojskog kantona, zadužila je resorno federalno Ministarstvo da za pola godine pripremi Prednacrt Zakona o civilnim žrtvama rata u Federaciji, i mi se iskreno nadamo da će u taj dokument biti uvrštene i izmjene koje mi predlažemo, kako bi na instistitucionalan način riješili statusni položaj logoraša na prostoru Federacije BiH“, naglašava predsjednik Saveza koji ovu populacija okuplja na prostoru ZDK. (Vesna Jovanović)