KOOSI ZDK: Zakonska rješenja koja garantuju prava osoba sa invaliditetom se ne provode

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona održala je danas izvještajnu sjednicu Skupštine, na kojoj su razmatrane aktivnosti realizovane tokom protekle godine.

Ova koalicija, sa današnjim danom, okuplja 15 udruženja, kojima je cilj zajednički, unapređenje prava osoba sa invaliditetom, garantovanih zakonima.

– 2018. je bila veoma plodonosna godina, – ističe Harun Aliefendić, predsjednik Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

„Promijenili smo uredbu o medicinskim pomagalima staru 12 godina, reaktivirali smo Lokalni akcioni plan u oblasti invaliditeta i fomirana je interresorna grupa, koja će raditi na realizaciji planova i Strategije“, – dodaje, podsjetivši da je Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH bazirana na tri osnovna zahtjeva prema lokalnim zajednicama i višim organima vlasti: lakši pristup objektima i ustanovama i uklanjanje arhitektonskih barijera, zatim obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, te veći stepen zapošljavanja i samozapošljavanja invalidnih osoba.

„Generalno, mi kaskamo, ne za Evropom, već za susjedstvom. Nastojimo realizovati rješenja koja su moguća i pomaci postoje, ali uvijek može više“, – kaže Aliefendić.

Najveći problem, koji je i u ovoj godini pred Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom je to, što se ne provode zakonska rješenja koja garantuju prava invalida na pristup svim aspektima ličnog i društvenog života, ravnopravno sa svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine.

„I dalje nam je u zadatku da na tu činjenicu ukazujemo organima uprave i vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini“, – izjavio je Harun Aliefendić, predsjednik Skupštine Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona. (Sanja Stević)