Upitna dodjela javnih priznanja u povodu Dana Zenice

Tokom jučerašnje sjednice Gradskog vijeća sa dnevnog reda je povučen Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Zenice. Materijal je povučen na zahtjev Ocjenjivačkog suda kao ovlaštenog predlagača.  

Predsjedavajući Vijeća Goran Bulajić kaže da su imali pravo na to, ali da ne zna konkretne razloge zašto je to učinjeno. S druge strane, potpredsjednik Ocjenjivačkog suda Goran Zovko kaže da je materijal povučen iz razloga što je ovo bila 12. tačka dnevnog reda, kada je kvorum bio na ivici, a ovako ozbiljan dokument treba razmatrati Vijeće kada su prisutni svi, ili bar velika većina vijećnika. U ovom trenutku sa sigurnošću se ne može kazati hoće li 20. marta na Dan Zenice biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima.
„Iskreno ne bih volio razmišljati u tom pravcu da ćemo 20. marta biti bez nagrađenih, ali je činjenica da imamo vrlo kratak rok da bi Vijeće to razmatralo. Trenutno ja nemam rješenje jer nam se niko nije obratio, ni Ocjenjivački sud ni Gradska uprava sa željom da te tačke ponovo razmatramo“, – kaže Bulajić.
Po Poslovniku još uvijek je moguće zakazati sjednicu kako bi se uklopili u rok do 20. marta da se razmatra Prijedlog Odluka ocjenjivačkog suda i kako bi na svečanoj sjednici Gradskog Vijeća ipak, bila uručena javna priznanja. (N.G.)