Javni poziv za konkurs za fotografije „Čimburijada, Zeničani su tradicija“

Forum građana Zenice i Muzej grada Zenice u sklopu „Zeničkog proljeća“ organizuje izložbu fotografija „Čimburijada, Zeničani su tradicija“

Pozivamo sve građane BiH i drugih zemalja da nam dostave fotografije koje ilustruju Čimburijadu koja se održava u Zenici. Fotografije se mogu dostaviti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Nije bitno da li su fotografije u crno-bijeloj ili kolor tehnici. Nije bitno u kom vremenskom periodu su nastale. Bitno je da fotografije dokumentuju ljude i dešavanja na i uz Čimburijadu.

Fotografije su nam potrebne i zbog prikupljanja dokumentacije o Čimburijadi i izrade aplikacije za proglašenje Čimburijade kulturnim nematerijalnim dobrom pod zaštitom UNESCO.

Od prispjelih fotografija žiri će izabrati 40-50 najinteresantnijih i od njih će biti priređena  izložba

–  Organizatori se obavezuju da će sve dostavljene štampane fotografije vratiti vlasnicima.

–  Organizatori se obavezuju da će svim autorima (vlasnicima fotografija) koje budu izložene

na izložbi dati naknadu u obliku fotografije koja bude izložena na izložbi.

–  Odabrani žiri će nagraditi 3 najinteresantnije fotografije.

Fotografije dostavljati u vremenu od 9,00 do 15,00 h do 04. 03. 2019. na adresu JU Muzej grada Zenice /Muhameda Seida Serdarvića bb/. Fotografije.

Fotografije u elektronskoj formi se mogu dostaviti i na zemuzej@bih.net.ba ili forumgze@gmail.com

Uz fotografije potrebno je dostaviti ime autora (vlasnika) fotografije, kontakt telefon, te vrijeme i mjesto nastanka fotografije.

Svi učesnici moraju potvrditi da ustupaju prava, ukoliko je riječ o autorskoj fotografiji, za potrebe organiziranja izložbe promotivnih aktivnosti, ili za aplikaciju prama UNESCO.

Dodatne informacije na 061 137 369