Medicinski fakultet u Zenici dobio novu opremu

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini danas je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici uručena dodatna medicinska oprema za kabinet kliničkih vještina. 

Zajedno sa osnovnom opremom doniranom u prvoj fazi projekta, današnja donacija će se koristiti za usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata zdravstvene njege. Sredstvima od osam miliona konvertibilnih maraka, Vlada Švicarske finansira drugu fazu Projekta jačanja sestrinstva u BiH. Projekat provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice.

– U drugoj fazi projekta nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina u osam javnih, visokoobrazovanih ustanova sa studijima zdravstvene njege/sestrinstva u BiH, ukupne vrijednosti 139.510,00 KM, – kazala je za naš portal Nena Marković, menadžerica komponente 3 ProSes .

Formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Dobro opremljen kabinet omogućava studentima da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način stručno se osposobljavaju u budućem radu sa pacijentima.

– Ovo je jedan od najopremljenijih trening centara u Bosni i Hercegovini i svaka donacija nam puno znači jer to nama, studentima znači bolju praksu, a društvenoj zajednici kvalitetniji medicinski kadar, – rekao je Amar Ljevaković, student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Ovaj projekat kojeg finansira Vlada Švicarske, a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice nudi i stipendije za studente drugog i trećeg ciklusa zdravstvene njege.

Tekst i foto: Belinda Dorić