Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Grada Zenice donio je danas Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na prostoru Grada Zenice, proglašene 03. februara.

Prijedlog za ovu Odluku, Štab civilne zaštite Grada Zenice dao je na današnjem zasijedanju.

– Izvršili smo konačnu procjenu izvještaja mobilnih timova sa terena i na osnovu izvještaja članova Štaba zaključili smo da je situacija na prostoru Grada Zenice prilično sigurna i stabilizovana, te predložili gradonačelniku da donese Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće, što je on i prihvatio, – pojašnjava Midhat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika Zenice za civilnu zaštitu.

Gradski Štab civilne zaštite će nastaviti pratiti stanje na terenu, a službe Grada Zenice, kao i javna preduzeća će kroz svoje redovne aktivnosti poduzimati dalje potrebne radnje na otklanjanju posljedica nastalih posljednjim poplavama.

Sada je najveći posao na Komisiji za procjenu šteta da na osnovu pristiglih zahtjeva građana obiđe teren te izvrši i u roku od 30 dana dostavi procjenu šteta na prostoru Grada Zenice nastalih usljed obilnih kiša. (V.J.)