Preliminarna lista boračkih stipendija za 2018/19 godinu

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava studente sa područja Grada Zenice da je 27.12.2018.godine objavljena preliminarna lista studenata koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu boračkih stipendija.

Prigovori se mogu podnijeti putem protokola (nova zgrada Grada Zenice) od 27.12.2018. do 08.01.2019. godine.