Stanje na deponiji “Rača” haotično, GV usvojilo zaključke za uvođenje reda na ovom lokalitetu

Održana je tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica o „Deponiji industrijskog otpada Rača“. Razmatran je obiman materijal, a priliku da se obrate imali su predstavnici gradske uprave, mjesnih zajednica Tetovo, Banlozi i Gradište, kompanije Arcelor Mital, stručnjaci iz ove oblasti, kao i sami vijećnici.

Stanje na deponiji industrijskog materijala „Rača“ ocijenjeno je kao haotično i samo je puka sreća da do sada nije došlo do katastrofe.

„To što imamo na ovoj lokaciji svojevrsna je atomska bomba“, rekao je gradonačelnik Fuad Kasumović, uz napomenu da je za Zenicu kao „zeleni“ grad to potpuno neprihvatljivo. Sa ovom sjednicom želi se dokazati čija je to imovina, kako bi nakon toga, svako, grad i kompanija AMZ, preuzeo svoj dio obaveza i odgovornosti za ono što se na „Rači“ događa. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, kaže Kasumović, grad ima namjeru dati svoj dio pod koncesiju, te po tom osnovu, nakon 2015.godine, početi naplaćivati nadoknadu.

U kompaniji Arcelor Mital naglasili su da jedna trećina deponije Rača, odnosno 300 000 metara kvadratnih, shodno kuporodajnom ugovoru sa federalnom vladom, pripada njima te da bez ove lokacije nema integralne proizvodnje.

Azra Sivro, direktorica departmenta AMZ-a, istakla je kako je u toku procedura uvođenja u zemljišne knjige i katastar, nakon čega će uslijediti izrada studije za dobijanje okolinske dozvole.

Ipak, tokom rasprave čula su se i neka druga mišljenja, po kojima se moglo zaključiti da imovinsko-pravni odnosi nikada nisu riješeni. Kako bi se sve nedoumice razriješile vijeće je, s tim u vezi, jednoglasno usvojilo niz zaključaka.

Jedan od njih, kaže predsjedavajući GV Zenica Goran Bulajić, je da se zadužuje resorna služba, da zajedno sa pravnim savjetom Grada Zenica i kompanijom AMZ utvrdi imovinsko-pravne odnose, kako bi se znalo pravo vlasništvo, što će u narednom periodu omogućiti poduzimanje konkretnih mjera.

Svi zaključci moraju biti realizovani u narednih 30 dana, a nastavak rasprave o deponiji industrijskog materijala „Rača“ najavljen je za februarsku sjednicu Gradskog vijeća Zenica. (R.Šabanović)