Uklonjene azbestne ploče iz kruga škole Aleksa Šantić u Perinom Hanu

Nakon anonimne prijave da se na obali potoka u krugu škole Aleksa Šantić u Perinom Hanu nalaze odložene azbestne ploče, na teren su izašli gradski inspektori.

Naloženo je osoblju škole da uklone pomenute ploče kako ne bi došle u kontakt s vodom. Naime, nakon rekonstrukcije krova, stare ploče su skinute i odložene kako bi bile iskorištene za betoniranje staza priliko uređenja školskog dvorišta. Kako nam je potvrdio direktor škole, Džemal Pepić, namjera im je bila u sklopu uređenja korita ovog potoka, napraviti šetnicu pored obale, i za betoniranje iskoristiti pomenute ploče. Nakon inspekcijskog nalaza radnici ove škole su odmah pristupili izmještanju istih na sigurnije mjesto.
U proteklom periodu puno je učinjeno na rekonstrukciji školskih i drugih objekata, a po riječima našeg sagovornika, u planu je sljedeće ljeto zamijeniti kompletnu stolariju na glavnom školskom objektu, te staviti novu fasadu.(N.Glibo)