Uskoro biciklistička stajališta na pet lokacija u gradu

Na inicijativu Udruženja mladih za promociju eko i alternativne kulture “Priroda i društvo” Zenica, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je krajem prošle godine pokrenula proceduru nabavke i ugradnje biciklističkih stajališta na više lokacija u gradskoj zoni u cilju razvijanja biciklističke infrastrukture, umanjenja korištenja motornih vozila, a samim time smanjenja količine izduvnih plinova, te razvijanja u skladu sa principima održivog razvoja i promocije zdravijeg načina života.

Za realizaciju projekta u 2018. godini planiran je iznos od 20.000,00 KM i to u prvoj fazi 6.000,00 KM i drugoj 14.000,00 KM. Prva faza, koja je pri kraju, jeste ugradnja 20 stalaka za bicikla tipa “A”, koji su najpovoljniji po pitanju bezbjednosti na četiri lokacije i jednog stajališta sa nadstrešnicom sa 5 stajališta koje će parkirana bicikla štititi od vremenskih neprilika.  Kapacitet jednog stalka jesu minimalno dva bicikla, tako da će se završetkom prve faze obezbijediti parkiralište za minimalno 50 bicikala.

U prvoj fazi stajališta će biti na Staničnom trgu, u ulici Stara čaršija (kod Konjske česme), u ulici Maršala Tita i na uglu ulica Masarykova i Školska. Stajalište sa nadstrešnicom će biti postavljeno u ulici Alije Izetbegovića.

U drugoj fazi se planira izgradnja dvije nadstrešnice i 40 pojedinačnih stalaka. U proceduri je priprema tenderske dokumentacije.

Savjetujemo sugrađane, da za kraće relacije koriste bicikl kao prevozno sredstvo, podsjećajući na brojne ekološke, ekonomske i zdravstvene aspekte vožnje bicikla. Na taj način, značajno ćemo doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte, a samim tim i unapređenju životne sredine. Poboljšanje kvaliteta zraka i sveukupnog kvaliteta života kreće od pozitivnih aktivnosti svakog od nas! (www.zenica.ba)