ViK Zenica: Korisnicima omogućeno plaćanje dugova pod povoljnijim uslovima

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je svim potrošačima iz kategorije „domaćinstvo“, vjerskim
institucijama, nevladinim i sportskim udruženjima građana, ponovo omogućilo da bez plaćanja zatezne kamate izmire utužena dugovanja.

Naime, Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica je na prijedlog Uprave preduzeća donio
odluku da počev od 08. februara pa do kraja godine, pobrojanim grupama potrošača
omogući plaćanje dugova uz ovu veliku pogodnost.

Otpis kamata će biti izvršen ako potrošač izmiri glavni dug i sudske troškove te ukoliko
nema dugovanja iz tekućeg perioda starija od dva mjeseca. Otpisivanje kamata može se
vršiti višekratno, što znači da potrošač može izvršiti uplatu glavnice i sudskih troškova
prema pojedinim tužbama, nakon čega će se otpisati kamate u vezi sa tim sudskim
postupkom te, u skladu s tim, postupak okončati.

Istovremeno, Uprava JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava potrošače iz kategorije „privreda“
da imaju mogućnost zaključivanja ugovora o obročnom plaćanju utuženog i neutuženog duga i sudskih troškova. Potrošačima koji se obrate radi izmirenja duga na rate, zavisno od visine duga, bit će omogućeno plaćanje na maksimalno 12 rata, a otpis kamata za ovu kategoriju potrošača će se vršiti nakon što potrošač, tj. dužnik, izvrši sve ugovorene obaveze.

Odluka o uslovima za otpis zateznih kamata je donesena imajući u vidu socijalne prilike
zbog kojih brojnim građanima Zenice zakonska zatezna kamata predstavlja težak teret,
te činjenicu da postoje dužnici koji su već izmirili glavnicu duga, ali nisu razriješili
obaveze nastale po osnovu utuženja.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica na ovaj način želi pomoći svojim potrošačima da se oslobode duga,
ažuriraju obaveze i započnu redovno izmirenje računa.

JP „ViK“ Zenica