CCI apeluje na veću odgovornost kantonalnih skupština

Nepridržavanje poslovničke obaveze o rokovima za usvajanje programa rada, uobičajeno je za kantonalne skupštine, koje često stepenom svog kašnjenja u potpunosti obesmišljavaju ovaj izuzetno značajni alat za povećanje efikasnosti i fokusiranosti na projektovane ciljeve, navodi se u Analizi rada kantonalnih vlada i skupština u 2017. godini, koju su objavili Centri civilnih inicijativa.

I u 2017. godini, programi rada usvajani u trećem (PK), četvrtom (BPK), petom (HNK i ZHK) pa čak i početkom sedmog mjeseca, odnosno, nakon završetka prve polovine godine (K10).

O neodgovornosti institucija vlasti, u ovom kontekstu, govori i podatak da je što, se tiče vremena usvajanja programa rada, u 2017. godini postignut najbolji rezultat, u posljednjih 12 godina, iako je samo pet kantonalnih skupština – USK, TK, ZDK, SBK i KS – program rada za ovu godinu usvojilo na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose.

Ukupno je, od 110 programa rada, koje su kantonalne skupštine trebale donijeti u posljednjih 11 godina (zaključno sa 2017.), na vrijeme usvojeno njih tek 14. 42 su usvojena u prvom kvartalu godine na koju se odnose, 28 u drugom, a 8 čak u drugoj polovini godine. 18 programa nije donešeno uopšte.

Na žalost, prilikom usvajanja programa rada za 2018. godinu, nakon napretka, evidentiranog pri usvajanju programa za 2017, došlo je do pogoršanja, pa su na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose, usvojena tek 3 programa rada kantonalnih skupština – u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Čak četiri kantonalne skupštine – skupštine PK, BPK, HNK i K10 – nisu svoj program rada
usvojile na vrijeme nijednom u posljednjih 12 godina (zaključno sa programima rada za 2018.). A dvije – USK i ZHK – su to uradile samo jednom. Pri tome Skupština ZHK, taj jedini put još u pretprošlom mandatu – program rada za 2008. godinu (Dakle, prije 10 godina).

Dvije skupštine – ZDK i SBK – su u posljednjih 12 godina, programe rada usvojile na vrijeme po dva puta – i to za 2 posljednje godine. Skupština KS tri puta, ali ne i program rada za 2018, koji je bio na dnevnom redu posljednje sjednice Skupštine KS u 2017. (održane 20.12.2017.) ali je povučen. Daleko najviše puta, od svih kantonalnih skupština, svoj program rada na vrijeme je donijela Skupština TK – 7 puta u 12 posljednjih godina. Po dva puta u prethodna dva mandata i tri puta zaredom u aktuelnom.

Pri tome, godišnji program rada nije uopšte usvojen 18 puta, u prethodnih 11 godina, što je 16% od ukupnog broja kantonalnih programa koji su trebali biti usvojeni u ovom periodu. Nejveću neodgovornost, u tom kontekstu, pokazala je Skupština Kantona 10, koja je, u posljednja 3 mandata, samo u 5 godina imala usvojene programe rada, a i u tim godinama on nije bio usvojen na vrijeme, nego u trećem, petom, sedmom, pa čak i na kraju desetog mjeseca godine na koju se program odnosio.

Jedino skupštine Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo nijednu od prethodnih jedanaest godina nisu završile bez usvojenog godišnjeg programa rada.

Centri civilnih inicjativa, u tom kontekstu, već duže vrijeme zagovaraju, da kantonalne institucije treba da pokažu potrebnu odgovornost, prema svojim obavezama i prema građanima i da programe rada, kao ključne alate za povećanje efikasnosti rada institucija i njihove fokusiranosti na projektovane ciljeve, usvajaju na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose.