U sjedištu ZDK o Zakonu o unutrašnjim poslovima po EU standardima

U sjedištu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak predsjedavajućeg Jasmina Duvnjaka, premijera, Miralema Galijaševića, ministra unutrašnjih poslova, Nikole Arsenića, policijskog komesara, Semira Šuta, te delegacije Ureda visokog predstavnika (OHR), na kojem se razgovaralo o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Odredbe tog zakona će omogućiti finansijsku i punu operativnu samostalnost policije i dati doprinos jačanju vladavine prava i povećanom stepenu sigurnosti i povjerenja građana u policiju na području ZDK. Dogovoreni su i konkretni koraci u pravcu ostvarenja ovih ciljeva. Premijer Kantona Miralem Galijašević je obećao da će Vlada Skupštini dostaviti tekst nacrta novog Zakona o unutrašnjim poslovima u roku od 30 dana.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je izrazio punu spremnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do juna ove godine, Skupština Kantona usvoji ovaj reformski zakon i realizuje postignuti dogovor koji, osim OHR-a, ima i podršku  kancelarije Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH (EU SR) i Ambasade SAD u BiH, saopštila je Stručna služba Skupštine ZDK.