BPS-Sefer Halilović učestvovao u obilježavanju 76. godišnjice Igmanskog marša

Delegacija Gradske organizacije BPS-Sefer Halilović Zenica, u subotu je zajedno sa Udruženjem antifašista i boraca NOR-a Grada Zenice, učestvovala u obilježavanju 76. godišnjice Igmanskog marša i položila cvijeće na spomen obilježje pripadnicima Prve proleterske brigade NOV Jugoslavije, čiji su hrabri i požrtvovani pripadnici, u noći sa 27. na 28. januar 1942. godine, njih preko 500, po dubokom snijegu, velikoj hladnoći i temperaturi od minus 38 stepeni Celzijusa, uz nadljudske napore pješačilo 19 sati u pokretu ka slobodnoj teritoriji.

– Fašizam i fašistička ideologija nije pobijeđena i svima nam je osnovni zadatak da se ta neman i pošast današnjeg vremena iskorijeni u temelju i da se omogući svim građanima ravnopravnost i nova nada za budućnost. To najbolje osjećaju građani naše Bosne i Hercegovine, koji danas osjećaju i doživljavaju primjenu fašističke ideologije i sa istoka i sa zapada. Zato nam preostaje ogromna odgovornost i zadaća da svi zajedno učimo mlade antifašističkom ponašanju i borbi protiv fašizma!

U cilju beskompromisne borbe protiv fašizma i fašističke ideologije BPS-Sefer Halilović kao državotvorna građanska stranka socijaldemokratske orijentacije je osnovana sa konačnim ciljem uspostavljanja Republike Bosne i Hercegovine na temelju odluka ZAVNOBiH-a, Platforme za rad Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u ratnim uslovima, na osnovu međunarodnog priznanja, domaćeg i međunarodnog prava i referenduma kao volje  građana, ostvarivanja načela parlamentarne demokratije, vladavine prava, ostvarivanja ljudskih sloboda, socijalne pravde, privatne svojine, uz puno poštivanje nacionalnih identiteta i zalaganja za euroatlanske integracije i regionalni razvoj, uz poštivanje podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Smrt fašizmu!, – poručuju iz Gradskog odbor BPS-Sefer Halilović Zenica.