Impressum

Direktor: Nandino Škrbić
direktor@rtvze.ba

Producent RTV programa: Taib Bajramović
taib.bajramovic@rtvze.ba

Urednik web portala: Sanel Hasanović
sanel.hasanovic@rtvze.ba

Urednik TV programa: Sinan Gluhić
sinan.gluhic@rtvze.ba

Urednik Radio programa: Almir Hadžajlić
almir.hadzajlic@rtvze.ba

Rukovodilac sektora Tehnika: Ibrahim Avdić
ibrahim.avdic@rtvze.ba

Web administrator: Sanel Huseinović
sanel.huseinović@rtvze.ba

Marketing: Azra Čohković
marketing@rtvze.ba

Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove: Adis Čolaković
adis.colakovic@rtvze.ba

 

REDAKCIJA:

Vesna Jovanović
vesna.jovanovic@rtvze.ba

Sanja Stević
sanja.stevic@rtvze.ba

Alma Huskić
alma.huskic@rtvze.ba

Belinda Dorić
belinda.doric@rtvze.ba

Zijada Ramić
zijada.ramic@rtvze.ba

Nermina Andelija
nermina.andelija@rtvze.ba

Delila Suljić
delila.suljic@rtvze.ba

Mirsad Pripoljac
mirsad.pripoljac@rtvze.ba

Rešad Šabanović
resad.sabanovic@rtvze.ba

Šerif Babić
serif.babic@rtvze.ba

Edin Sinanović
edin.sinanovic@rtvze.ba

Danko Travar
danko.travar@rtvze.ba

Nedžad Glibo
nedzad.glibo@rtvze.ba

Danko Bjelić
danko.bjelic@rtvze.ba

 

TEHNIKA:

Sabiha Devedžić
sabina.devedzic@rtvze.ba

Lejla Muslić
lejla.muskic@rtvze.ba

Husein Fetić
husein.fetic@rtvze.ba

Damir Oruč
damir.oruc@rtvze.ba

Benjamin Mostić
benjamin.mostic@rtvze.ba

Danijel Marić
danijel.maric@rtvze.ba

Nejro Alijević
nejro.alijevic@rtvze.ba

Emir Alić
emir.alic@rtvze.ba

Jasmin Hukić
jasmin.hukic@rtvze.ba

Rizah Halilkadić
rizah.halilkadic@rtvze.ba

Davor Logarić
davor.logaric@rtvze.ba

Semir Halilović
semir.halilovic@rtvze.ba

 

Izdavač: JP Radio-televizija Zenica

Adresa redakcije:
Islambegovića put 5a
72.000 Zenica