Vrhovni sud FBiH ispravlja još jednu grešku Kantonalnog suda: Presuda u predmetu Zenicatransa poništena i vraćena na ponovno rješavanje

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je dana 24.06.2024. godine donio presudu kojom je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Zenici u vezi sa predmetom Zenicatransa i isti vratio tom sudu na ponovno rješavanje.

Ova odluka je rezultat zahtjeva Gradskog pravobranilaštva Grada Zenica za vanredno preispitivanje sudske odluke, kojom je osporena ništavost odluke organa uprave kojom je Zenicatransu dato pravo raspolaganja zgradom Autobuske stanice još 2000. godine.

Kantonalni sud je prvobitnom presudom poništio rješenje Službe nadležne za imovinsko-pravne poslove o ništavnosti odluke o pravu raspolaganja Autobuskom stanicom iz 2000. godine, zbog čega je i podnesen zahtjev za vanredno preispitivanje presude.

Vrhovni sud FBiH je uvažio ovaj zahtjev, navodeći, između ostalog, da je došlo do povreda pojedinih odredbi Zakona o upravnim sporovima na štetu Gradskog pravobranilaštva i zbog protivrječnosti u samoj presudi Kantonalnog suda. Stoga, Vrhovni sud FBiH vraća predmet Kantonalnom sudu radi ponovnog rješavanja, s ciljem da se isprave utvrđene nepravilnosti i donese pravilna i zakonita odluka.