Cijena grijanja za sezonu 2024/2025. ostaje nepromijenjena, uz umanjene tarife za vjerske zajednice i JU “Dom i porodica”

U drugom dijelu jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Zenica na razmatranju je bio Program organizovanja sezone grijanja 2024/2025. i utvrđivanju cijene isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica. Cijena isporučene toplotne energije za građane u narednoj grijnoj sezoni ostaje nepromijenjena, dok je za vjerske zajednice, Crkve i JU “Dom i porodica” Zenica, cijena umanjena za 30 posto.

Razmatran je i Izvještaj o radu Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica za 2023. godinu,dok je Informacija o realizaciji Zaključka Gradskog vijeća s prijedlogom modela reorganizacije i finansijske konsolidacije ove ustanove vraćena na doradu.

Usvojene su odluke koje se tiču povjerenja poslovnih prostora i objekata na upravljanje i korištenje JU “Dom zdravlja Zenica”, te ustupanja na korištenje objekta “Eko-kuća Smetovi” Savezu izviđača Grada Zenica. Također su donesene odluke o upisu ograničenja prava raspolaganja, izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje te utvrđivanju naknade u vezi s radom i angažmanom u savjetima mjesnih zajednica Grada Zenica.

Predstavljen je i usvojen Izvještaj o radu JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.

Sjednica je okončana prijedlozima Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za zahvatanje površinske vode Šerićkog potoka za uzgoj ribe pastrmke, kao i prijedlozima kandidata za zamjenske članove Drugostepene komisije za rješavanje žalbi protiv rješenja u prvostepenom upravnom postupku. Posljednja tačka dnevnog reda, davanje garancije i saglasnosti za kreditno zaduženje JP “Grijanje” d.o.o. Zenica sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), povučena je radi dodatne analize materijala, s namjerom da se odluka donese na narednoj sjednici.   (Š.B.)