Skupština ZDK usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta

Na današnjoj 27. sjednici Skupštine Zeničko dobojskog kantona, većinom glasova zastupnika aktuelne većine, usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta ZDK za 2024. godinu,kao i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju budžeta,po skraćenom postupku. 

Rebalansirani budžet iznosi oko 624 miliona konvertibilnih maraka,što je za oko 30 miliona više u odnosu na prijedlog koji je usvojen krajem prošle godine. 

-Glavni razlog izmjena i dopuna su promjene nastale primjenom kolektivnih ugovora u ovoj godini i time i većih izdvajanja za budžetske korisnike. 

Zastupnici opozicionih stranaka,prije svih SDP-a i NIP-a,iznijeli su brojne primjedbe,tvrdeći da su izmjene budžeta u cilju predizbornih aktivnosti. 

-Nismo podržali rebalans budžeta iz više razloga,između ostalog,zbog skraćenog postupka za koji nije bilo potrebe,potom odbijanja jedinog amandmana SDP-a ,koji je predviđao veća izdvajanja za sport,čime je pokazano da nema nikakve želje za saradnjom između opozicije i pozicije,te što se infrastrukturni projekti po gradovima ne raspoređuju ravnomjerno,izjavio je Damir Memić,predsjednik Kluba SDP-a. 

Zastupnica NIP-a Amra Babić je konstatovala da ovo nije istorijski budžet,kako su istakli zastupnici pozicije. 

-Meni bi bilo drago da je ovaj istorijski budžet rezultat naših privrednih aktivnosti,povećanih prihoda,povećane dobiti privrednog sektora, većeg zapošljavanja,većeg standarda života,a toga nema. S druge strane, imamo povećanje deficita,kazala je Babić. 

Premijer ZDK, Nezir Pivić je istakao da iz opozicije nisu naveli nijedan argument tvrdnji da je budžet predizborni, na koji bi mogao odgovoriti. 

-Moraju kazati precizno koja je stavka predizborna i na koji način će se vršiti predizborna kampanja. Osim izmjena izdvajanja po osnovu poboljšanja materijalnog položaja budžetskih korisnika u međuvremenu su dospjele i obaveze koje u momentu donošenja budžeta nisu bile aktuelne,pojasnio je premijer Pivić. 

Skupština je prihvatila i Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2022. godinu,Ureda za reviziju institucija u FBiH. (Š.B.)