Akademija za mlade stručnjake Zapadnog Balkana u Lundu: Iskustva i znanja za efikasniju javnu upravu

Akademija za mlade stručnjake Zapadnog Balkana nedavno je održana u švedskom gradu Lundu, organizovana od strane Švedskog instituta.

Među pet učesnika koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu nalazila se i Ajla Čosić, uposlenica Gradske uprave Zenica. Program Akademije fokusirao se na transfer znanja i praksi u oblastima povećane transparentnosti, efikasnosti i otpornosti u javnoj upravi na Zapadnom Balkanu.

Finansiran od strane Švedskog instituta, program je bio usmjeren na decentralizaciju vlasti na različitim nivoima švedske javne uprave, kao i na zaštitu ljudskih prava na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Učesnici su imali priliku da uče od visoko kvalifikovanih predavača s Lund univerziteta, koji je jedan od 50 najboljih univerziteta na svijetu.

Fokus je bio na efikasnom upravljanju u javnom sektoru kroz primjenu principa novog javnog menadžmenta, koji prenosi koncepte i prakse iz privatnog sektora u javni sektor radi postizanja veće efikasnosti. Program je kombinovao teoriju s praksom, omogućavajući intenzivnu razmjenu iskustava između učesnika sa Zapadnog Balkana i predstavnika švedskih institucija.

Ajla Čosić, uposlenica Gradske uprave Zenica, istakla je: “Drago mi je što sam kao alumnistica Lund univerziteta opet imala priliku biti ovdje te sada s nekog drugog aspekta razmatrati važne teme. Akademija nam je pružila jedinstvenu priliku da učimo i razmjenjujemo iskustva o ključnim aspektima upravljanja u javnom sektoru, što je od izuzetne važnosti za dalji razvoj naših zajednica.”

Tokom trajanja Akademije, učesnici su posjetili region Skane i grad Malme, gdje su imali priliku da se upoznaju s lokalnom upravom i diskusiju o najboljim praksama sa zamjenicom gradonačelnika. Završni segment programa će biti organizovan u Beogradu u oktobru ove godine, čime će se dodatno potaknuti primjena novostečenih znanja u praksi širom regiona Zapadnog Balkana.