Pojašnjenje Gradske uprave Zenica

Radi jasnog i tačnog informisanja javnosti u vezi sa saopćenjem da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, putem zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Alena Kapkovića i ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmina Čajića, osigurala sredstva u iznosu od 1.170.000,00 KM za 11 projekata, zbog navodne duže nebrige Gradske uprave Zenica, koja nije opredijelila ni marku u 2024. godini, dajemo kratak osvrt na navedeno.

Radi se o 11 projekata iz oblasti vodoprivrede, u skladu s redovnom procedurom Ministarstva, koje je raspisalo Javni poziv za kandidiranje projekata iz sredstava vodnih naknada, što je po Zakonu o vodama Zeničko-dobojskog kantona obavezno za raspodjelu gradovima i općinama. Svih 11 projekata su kandidirani od strane Grada Zenica.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je sa svojim timom posjetio sve mjesne zajednice na području grada na početku budžetske godine radi pripreme planova za infrastrukturne projekte, pri čemu su građani predložili prioritete za poboljšanje životnih uslova. Na osnovu tih posjeta sačinjen je Plan utroška sredstava iz oblasti vodoprivrede, koji se finansira iz gradskog budžeta i vodnih naknada, i koji je usvojen na Gradskom vijeću tokom aprila. Takav Plan je putem Javnog poziva dostavljen nadležnom ministarstvu, što je standardna zakonska procedura.

Zastupnik Alen Kapković ističe posebnu brigu za rekreacionu zonu Smetovi i najavljuje Odluku o izdvajanju sredstava za sanaciju puta za Smetove u iznosu od 400.000 KM, kao i 120.000 KM za izgradnju vodovoda u rekreacionom centru.

Međutim, radi preciznog informiranja javnosti, podsjećamo da je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline tokom marta raspisalo Javni poziv, na koji je Grad Zenica kandidirao projekte “Sanacija puta za Smetove” i “Savladavanje arhitektonskih barijera na cestama”. Za ove projekte nemamo zvanične informacije ili rezultate, što je problematično s obzirom na proteklo vrijeme.

Zastupnike i nadležno ministarstvo molimo da ubrzaju procedure raspodjele sredstava koja zakonom pripadaju gradovima i općinama, odnosno građanima Zenice, te da izdvoje sredstva iz Budžeta kantona za oblast vodoprivrede, koja je trenutno zapuštena, osim već doznačenih sredstava vodnih naknada, kao što to redovno čini Grad Zenica iz svojih budžetskih sredstava.

Također, molimo da se isprave greške vezane za projekte regulacije Dobriljskog potoka i potoka Hrast, koje su planirane regulisati u dužini od 100 metara pojedinačno, a ne u dužini od 600 i 650 metara kako je navedeno, jer bi za to bile potrebne značajno veće sume, o čemu bi trebali biti obaviješteni.

Na temelju objavljenog saopćenja na koje se ovim demantom referišemo, vidljivo je da potpisnici istog neopravdano prisvajaju sredstva građana za sebe. U ovo predizborno vrijeme možemo očekivati nastavak ovakvih i sličnih zloupotreba. (izvor: zenica.ba)