Povećan broj turista u BiH

Foto: FENA

U periodu januar – april 2024. turisti su ostvarili 426.125 posjeta, što je za 5,0% više te 918.070 noćenja, što je za 3,6% više u odnosu na isti period 2023. godine.

Broj noćenja domaćih turista veći je za je za 5,4%, dok je broj noćenja stranih turista veći za 2,7% u odnosu na isti period 2023. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33,4% dok je 66,6% učešće stranih turista. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (26,1%), Srbije (17,6%), Slovenije (8,2%), Turske (7,6%), Crne Gore (3,8%), Njemačke (3,4%) i Italije (2,9%) što je ukupno 69,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 30,4% noćenja. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,0%.