FBIH: Sredstva za podršku centrima za socijalni rad

Federalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice opredjelilo je sredstva za podršku radu Centara za socijalni rad u ukupnom iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

“Osnovni cilj je da se ubrza proces izdavanja rješenja po osnovu federalnih propisa iz socijalne oblasti,uključujući dječiji dodatak, prava civilnih žrtava rata, neratnih invalida, te roditelja djece s invaliditetom koji ostvaruju status roditelja njegovatelj”, ukazao je danas Muamer Mehić,direktor Centra za socijalni rad Zenica.

Raspodjela sredstava je predviđena za 3 segmenta, prvi je pomoć u plaćanju poštarine i drugih materijalnih troškova,a ukupan iznos za sve Centre za 300.000 maraka.

-Drugi podrazumijeva zapošljavanje dodatnog kadra radi ubrzanja izrade rješenja,a ukupan iznos je 700.000 maraka.

I treći, najveći iznos od 2 miliona maraka,planiran je za jačanje infrastrukturnih kapaciteta,odnosno kapitalnih investicija Centara za socijalni rad,uz obavezu dostavljanja potrebne dokumentacije po javnom pozivu.

“Sredstva sa federalnog nivoa su dobrodošla i ona će ubrzati rješavanje predmetnih zahtjeva”, cijeni Mehić ,te takođe očekuje izmjene zakona na federalnom nivou kako bi se olakšale procedure. (Š.B.)