Uprava policije MUP-a ZDK provela edukaciju na temu “Ljudska prava lica lišenih slobode”

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Planom  i programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika započela realizaciju jednodnevne interne edukacije, na temu “Ljudska prava lica lišenih slobode”, koja će se realizovati u skladu sa Priručnikom izdatim od strane Vijeća Evrope, u sklopu projekta “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode na osnovu ljudskih prava, evropskih standarda i najbolje prakse u BiH”.

Obuku provode policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, certifikovani edukatori od strane Vijeća Evrope za navedenu oblast, koja će se održavati u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici, u periodu maj/juni 2024.godine.

Ovim programom će biti obuhvaćeno 240 policijskih službenika, koji u skladu sa svojim redovnim poslovima i zadacima postupaju sa licima lišenim slobode i policijski službenici koji su zaduženi za smještaj i nadzor lica lišenih slobode.

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će na ovaj način obnoviti postojeće znanje i dodatno uskladiti svoje postupanje, te prema licima lišenim slobode postupati krajnje profesionalno uz uvažavanje prava i sloboda definisanih standardima i procedurama koje su primjenjuju u savremenim demokratskim društvima.

Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ostaje posvećena poštivanju odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske konvencije o sprečavanju mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koje je Bosna i Hercegovina ratificirala 2002. godine, postavši time jedna od 46 država članica Vijeća Evrope.