ZENICA: Dvodnevna konferencija “Kako šuma postaje šikara”

U organizaciji Udruženja građana Fojničani iz Maglaja, u Zenici je počela dvodnevna Konferencija „Kako šuma postaje šikara?“ koja ima za cilj okupiti sve relevantne aktere koji mogu doprinijeti suzbijanju institucionalne korupcije i ilegalnih aktivnosti u šumama Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

Kroz tri panela, predstavnici građana, civilnog društva, akademske zajednice, te nadležnih službi i ministarstava raspravljat će o aktualnim problemima u oblasti šumarstva te unapređenju mehanizama za zaštitu i održivo upravljanje šumama.

Posebna pažnja na Konferenciji bit će posvećena posljedicama Odluke Vlade Federacije BiH o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. O svojim iskustvima u borbi protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva svjedoče građanke i građani kao i predstavnici organizacija civilnog društva. U fokusu Konferencije će biti i pravni i financijski aspekti održivog upravljanja šumama te integracija ekonomskih i ekoloških interesa u šumarstvu. Mehanizmi zaštite vrijednih šuma kroz zaštićena područja prirode će također biti tema panela, s posebnim osvrtom na Matinski vis u Žepču, Babina-Tvrtkovac u Zenici i Trstionicu u Kaknju. Građanske inicijative za očuvanje ovih područja još uvijek ne dobivaju dovoljnu podršku od nadležnih vlasti koje, svojim kalkulantskim odnosom baziranim na broju glasača, zapravo podržavaju ilegalne sječe, krivolov i druge nelegalne aktivnosti, poručili su organizatori Konferencije.

U sklopu Konferencije planirana je i posjeta vrijednom šumskom području, prašumi Trstionica u Kaknju, jednoj od rijetkih preostalih prašuma u Bosni i Hercegovini. Ovom posjetom se želi skrenuti pažnja javnosti na sve češću devastaciju vrijednih šuma, kojima je potrebna hitna zaštita i unapređenje upravljanja prema međunarodnim standardima. (N. G.)