Dan otvorenih vrata Univerziteta u Zenici

Studirati, odnosno nastaviti svoje obrazovanje u Bosni i Hercegovini ili, poput mnogih do sada, krenuti za boljim sutra u tuđini, izazov je i dilema pred brojnim učenicima koji u ovo vrijeme završavaju svoje srednjoškolsko obarazovanje.

S ciljem da ih zadrži u domovini i omogući nastavak školovanja Univerzitet u Zenici sa svih osam svojih fakulteta i ukupno 33 studijska programa pružio im je danas priluku izbora da budu dio ove velike akademske porodice. Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr. Jusuf Duraković ističe da oni već treadicionalno organuizuju Dane otvorenih vrata kako bi približili ovaj Univerzitet potencijalnim studentima iz Srednjebosnaskog i Zeničko-dobojskog kantona, za koje imaju interes.

Ovoliki odziv, oko 600 srednjoškolaca, jasno ukazuje da bi naši potencijalni studenti došli studirati u Zenicu, da će ostati u ovoj državi i to je dobra poruka da mladi ljudi ostaju u BiH, te da smo mi na usluzi svim građanima ZDK“, kazao je rektor Duraković, izražavajući nadu da će se za koji mjesec, kada završe konkurs i jučer usvojene upisne kvote, većina ovih srednjoškolaca izabrati jedan od 33 studijska programa ovog Univerziteta.

Iako završava Tehničku školu u Kaknju, Ilmihana Husagić bi, kako kaže, voljela upisati pravni fakultet, a tu je danas da vidi da li je to dobar izbor za nju.

„Velika je mogućnost što smo došli vidjeti da na osnovu svojih sposobnosti možemo izabrati nešto što za nas. Ostajem u domovini prevenstveno zato što nam je BiH dala mogućnost da studiramo, da ne idemo vani, jer Bosna se borila za ovo da imamo više studenata, da imamo više mogućnosti ovdje, nego da idemo vani“,
istakla je ova mlada Kakanjka.

Sličnog razmišljanja je i Amel Zlatagić iz Busovače, koji također završava Srednju mašinsku školu, a planira, kako kaže, upisati mašinstvo u Zenici.

„Imam dosta prijatlja koji studiraju na ovom fakultetu, dosta su mi pričali i tome“, kaže Amel.

Larisa Gadžun studentica je pete godine na odsjeku opšte medicina medicinskog fakulteta, ujednmo je i predsjednica Unije studenata UNZE. Smatra da je Dan otvorenih vrata idealna aktivnost da se započne kvalitatan odnos sa učenicima.

UNZE sa svojim stručnim kadrom jednom zaista inspirativnom podrškom nudi studentima priliku za razne aktivnosti da se druže, da sarađuju, promovišemo kolegijalnost, inspirišemo ih da u svom daljem školovvanju imaju našu punu podršku“, dodaje Larisa.

Pored novih doktorskih studija na Univerzitetu u Zenici su planirali uvesti i jedan novi studijski program – elektrotehniku i informacione tehnologije, na što su Upravni odbor i Senat Univerziteta već dali saglasnost, ali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultutre i sporta ZDK još nije dalo saglasnost da se s tim krene s ovim prvim upisnim rokom, ali se rektor Duraković nada usaglašavanju stavova i da će se u drugom upisnom roku upisati prva generacija studenata ovog odsjeka. Trenutno na UNZE ima oko četiri hiljade studenata na sva tri ciklusa studiranja, od čega je oko 3.200 na prvom, a ostali su sa drugog i trećeg ciklusa. (S. Gluhić)