Okončani radovi na izgradnji vodovodne linije Klopački put

JP ViK d.o.o. Zenica je uspješno okončalo radove na izgradnji vodovodne linije u
ulici Klopački put, čime je riješen problem nedovoljnog pritiska i poboljšani uslovi vodosnabdijevanja za tridesetak domaćinstava u visinskoj zoni Klopačkog puta.

Realizacijom ove investicije je omogućeno i proširenje obuhvata javnog vodovodnog sistema na dio naselja u kojem pitanje vodosnabdijevanja do sada nije bilo riješeno ni na kakav način.

U okviru investicije „Klopački put“ je izgrađeno 220 metara nove vodovodne linije
kao i šest vodomjernih okana. Sve radove na izgradnji nove vodovodne linije je
vlastitim ljudskim i materijalnim kapacitetima izvelo JP ViK d.o.o. Zenica.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 62.000 KM i finansirana je akumuliranim
novčanim sredstvima JP ViK d.o.o. Zenica.

Uspješnom realizacijom ove investicije JP ViK d.o.o. Zenica još jednom dokazuje
opredjeljenost da kroz projekte kvalitetnog i dugoročnog rješavanja pitanja
snabdijevanja pitkom vodom kontinuirano doprinosi poboljšanju uslova života
građana Zenice.