U BiH nezaposleno više od 340 hiljada ljudi

FOTO: Vrisak.info

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u BiH sa 31. januarom 2024. godine na evidencijama je prijavljeno 340.561 nezaposlena osoba, što u odnosu na 31. decembar 2023. godine predstavlja smanjenje za 2.939 osoba.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 199.687 su žene. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,28 odsto, zatim NKV radnici 29,31, te radnici sa SSS 28,13 odsto. Podaci govore da je od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u januaru 2024. godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo 18.782 od čega 9.318 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 21.827. Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2023. godine iznosila je 28,7 posto i u odnosu na novembar 2023. godine ostala je nepromijenjana. (Fena)