Gradska uprava Zenica otklanja dezinformacije: Činjenice o Poslovno-rekreativno turističkoj zoni “Zenica-Jug”

Ponovo se u pojedinim medijima, a na osnovu izjava nedovoljno upućenih, nestručnih i/ili nekompetentnih osoba, ciljano i tendenciozno plasiraju negativne informacije o projektima koje realizuje Gradska uprava, te stoga zbog pravilnog informisanja javnosti i građana Zenice, ovim putem želimo naglasiti sljedeće činjenice:

  1. Poslovno rekreativno turistička zona “Zenica-Jug” se pruža na 351.000 m2, od čega je u vlasništvu Grada Zenica 23.000 m2, što je manje od 7% zemljišta, a ostalo zemljište je u privatnom vlasništvu.
  2. Odluka o prodaji zemljišta je jednostavan akt koji se donosi u formi prijedloga koji se ne upućuje u javnu raspravu, prema proceduri propisanoj Poslovnikom Gradskog vijeća.
  3. Početna cijena za prodaju zemljišta je određena od strane fizičkih lica koji su vlasnici većine zemljišta u sklopu poslovne zone.
  4. Procjena vrijednosti zemljišta se određuje i na osnovu lokacije i namjene, te zemljište u ovom dijelu grada, namijenjeno za izgradnju trgovačkih, turističkih i uslužnih sadržaja, ne može imati vrijednost kao zemljište u središtu grada namijenjeno za stanogradnju.
  5. Početna cijena zemljišta određena za provođenje javne licitacije ne znači da će ista biti i prodajna cijena. Nakon provedne licitacije, zemljište će kupiti kupac koji za zemljište ponudi najveću cijenu.
  6. Obaveza Gradske uprave je da priprema i uređuje gradsko građevinsko zemljište, za što svi investitori u proceduri izdavanja građevinske dozvole plaćaju naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (UGZ) i naknadu za pogodnost (renta). Tako će i Grad Zenica, u proceduri izdavanja građevinskih dozvola, ostvariti prihode u budžetu grada kojima će biti finansirana izgradnja komunalne infrastrukture.
  7. Grad Zenica nema slobodnog zemljišta za širenje i izgradnju, ovo je jedini lokalitet pogodan za izgradnju trgovačkih, turističkih i uslužnih sadržaja, stoga je Gradska uprava aktivnosti na formiranju i stavljanju u funkciju poslovne zone pokrenula 2017. godine.
  8. Cilj Gradske uprave nije ostvariti prihod od prodaje zemljišta u sklopu poslovne zone, već stvoriti pretpostavke za nove investicije i privredni razvoj, novo zapošljavanje, te stvoriti uslove da građani Zenice mogu zadovoljiti svoje potrebe u svom gradu, da nisu primorani zbog toga ići u susjedne, puno manje sredine. Poslovno rekreativno turistička zona “Zenica- Jug” će biti pokretač privrednog razvoja grada koja će inicirati otvaranje novih radnih mjesta i razvoj pratećih, servisnih i uslužnih kapaciteta.
  9. Najbolji primjer pozitivne prakse stvaranja okruženja za nove investicije i privredni razvoj koju provodi Gradska uprava je poslovna zona Zenica 1, gdje je Gradska uprava također finansirala izgradnju kompletne infrastrukture. U sklopu ove zone u funkciji je 140 preduzeća sa 1687 zaposlenih radnika, a zemljište u poslovnoj zoni je na javnoj licitaciji prodavano poslovnim subjektima po cijeni od 50 KM i 70 KM. (izvor: odsjek za protokol i informisanje Gradske uprave)