Vlada ZDK usvojila Plan interventnih mjera

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko – dobojskog kantona. Plan je objavljen u Službenim novinama ZDK, a stupio je na snagu 22.2.2024. godine.

Gradonačelnici u ZDK dužni su donijeti Planove interventnih mjera gradova/općina koji moraju biti usklađeni sa odredbama ovog Plana najkasnije do 22. aprila 2024. godine.

U radnoj grupi za izradu plana učestvovao je i predstavnik Eko foruma Zenica, čiji prijedlozi i sugestije su uvršteni u novi plan. Novim planom uvedene su izmjene plana koji je bio na snazi od 2013. godine, i njegovo usklađivanje s novim propisima. Između ostalog, smanjene su granične vrijednosti za proglašenje epizoda, uveden je niz novih mjera koje se provode u slučaju proglašenja epizode uzbune, a u operativne štabove za provođenje mjera sada su uključeni i predstavnici velikih zagađivača.

Detaljno su definisane obaveze subjekata za provođenje mjera: gradonačelnici, nadležno ministarstvo, MUP, Institut “Kemal Kapetanović”, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, štab civilne zaštite, hidrometeorološki zavod, inspekcije, komunalna preduzeća, informativne službe gradova i općina, te zagađivači. (Š. Babić)