Almy zapošljava menadžera ugostiteljstva

Pozicija: Menadžer ugostiteljstva za Ugostiteljski objekat  Motel Zenica Almy d.o.o.

Broj izvršilaca: 1

Lokacija: Zenica

Uslovi:

– VSS;

– Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– Odlično poznavanje MS Office;

– Kreativnost i inovativnost;

– Poznavanje Engleskog jezika;

– Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu.

Opis poslova:

– Upravlja poslovnim aktivnostima sektora i podređenih organizacionih dijelova;

– Odgovara za ostvarenje plana rada i budžeta sektora;

– Sačinjava i predlaže plan rada sektora i podređenih organizacionih dijelova;

– Podnosi mjesečno izvještaj o ostvarenju finansijskih ciljeva (budžeta);

– Podnosi mjesečno izvještaj o ostvarenju nefinansijskih ciljeva;

– Brine se o poštivanju zakonitosti rada, dobrih poslovnih odnosa i internih pravila kompanije;

– Brine se i o svim drugim aktivnostima koje utječu na poslovanje kompanije, njenu reputaciju i položaj na tržištu.

CV i motivaciono pismo dostaviti na e-mail: posao@almy.ba sa naglaskom „Menadžer ugostiteljstva“.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani za intervju.