Nastavljeni radovi na dionici Vranduk-Ponirak

Prije oko mjesec dana nastavljeni su radovi na trasi dionice Vranduk-Ponirak na autocesti sjeverno od Zenice,koja predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na cijelom koridoru 5c.

Potpisivanjem Aneksa IV ugovora o izgradnji dionice Vradnuk-Ponirak,između JP Autoceste FBiH i izvođača radova, konzorcij Azvirt L.L.C. Azerbejdžan i Hering Široki Brijeg,odblokirano je gradilište i nastavljena izgradnja ove dionice,koja je bila u zastoju oko pola godine.

“Ova dionica je veliki izazov ,obzirom na geotehničke uslove i trenutno je na gradilištu,osim većeg broja radnika 10 bagera,20 kamiona,4 stroja,pri čemu se radi o domaćoj radnoj snazi”, izjavio je Marin Nikolić,predstavnik izvođača radova.

“Ova dionica,između ostalog, prema ranijem  projektu ima 2 vijadukta,dva mosta i jedan tunel,a prema novom  dodatni vijadukt i dodatni most”, istakao je Hamza Imamović,predstavnik investitora Javnog preduzeća Autoceste FBiH.

Prema potpisanom Aneksu ugovora, novi rok  za završetak radova na dionici Vranduk- Ponirak je 31. mart 2026. godine.

Strateški cilj nove Uprave JP Autoceste FBiH je da cijeli sjeverni koridor  u potpunosti bude završen u junu 2026. godine. (Š.B.)