Predstavnici Sindikata održali sastanak sa direktorom KPZ Sarajevo

U prostorijama KPZ Sarajevo održan je sastanak sa direktorom KPZ Sarajevo Munibom Isakovićem i njegovim zamjenikom i saradnicama u KPZ SA, ispred sindikata prisutni su bili predsjednik sindikata Samir Kurtovic, predsjednik SO KPZ FBiH Kemal Arnaut, i povjerenici podruznica KPZ SA i KPZ Foca Ustikolina.

Sastanak je prosao u jako dobrom socijalnom dijalogu sa posebnim osvrtom na primjenu Kolektivnog ugovora ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/23) koji se primjenjuje na KPZ FBiH, i izmjene unutrašnjih Pravilnika radi primjene odredbih KU a sve u cilju poboljšanja statuta uposlenika u KPZ SA kao i drugim KPZ u FBiH.
Dogovoreno je da povjerenik podružnice KPZ SA ima dobar socijalni dijalog sa direktorom KPZ SA.

Direktor KPZ Munib Isaković je predstavio aktivnosti KPZ u narednom periodu radi poštivanja odredbih Zakona i KU, kao i o aktivnostima na otvorenju novog objekta gdje ce biti smješten KPZ SA na Igmanu koji je u završnoj fazi.

Predsjednik sindikata se zahvalio na dobrom sastanku i dogovoren nastavak saradnje u cilju poboljšanja statusa uposlenika kao i Izmjena i dopuna Odluke Vlade Federacije BiH koja se odnosi povoljno penzionisanje uposlenika koji imaju direktne kontakte sa zatvorenicima KPZ FBiH.