Na Svjetski dan logopeda u Zenici otvorena privatna zdravstvena ustanova koja pruža interdisciplinaran tretman za sve uzraste

Jedan od velikih izazova modernog- tehnološkog društva jesu razni poremećaji u razvoju najmlađih.

Od poremećaja u pokretu, u govoru, u pažnji, do raznih patoloških odnosa u kojima se nalaze naša djeca, pa do depresije i anksioznosti. Zato je i sve veća potreba za stručnim kadrovima koji će raditi sa djecom u njihovoj najranijoj dobi. Na današnji dan, kada se u svijetu obilježava Svjetski dan logopeda u Zenici je otvorena privatna zdravtsvena ustanova koja pruža interdisciplinaran tretman za sve uzraste od najmlađeg do najstarije populacije.

Interdisiplinarne usluge su ono što je najvažnije u tretmanu posebno najmlađih sa određenim poteškoćama. A njih je, nažalost, sve više – razni poremećaji su sve češći među najmlađim. Recimo sve prisutnija depresija i anksioznost kod predškolskog i školskog uzrasta djece su teške dijagnoze za koje oni nemaju mehanizme za suočavanje, samtra psiholog Muhamed Karčić.

Naša djeca sve manje koriste i pokret, te imaju problema u funkcionisanju u socijaolnoj sredini. Sve je više kaže Jasmina Pašalić djece sa patološkim odnosima – nekad su žrtve, a nekad nasilnici. Zato je senzorna soba novootvorenog Senzori centra u Zenici itekako potrebna ovom gradu.

Mladi logopedi, edukatori – rehabilitatori, psiholozi, socijalni pedagozi dio su tima Snezori centra koji se nalazi u Lameli, a koji će raditi ne samo s djecom i mladima, već pružati usluge i starije: za članove porodica djeteta s poteškoćama, za one koji prolaze stresne situacije, za pacijente koji se oporavljaju od moždanog udara i slično. (A.H.)