Praksa kompostiranja u zeničkim školama i obdaništima

Eko-forum iz Zenice počeo je uvoditi praksu kompostiranja u zeničke osnovne škole i obdaništa. Projekt “Reci – kompost” obuhvata aktivne učenike osam osnovnih škola i štićenike jednog obdaništa (stotinjak dječaka i djevojčica), a teži da idejno preraste u obaveznu praksu svih ekoloških sekcija koje mogu unijeti duh kolektivnog osjećanja obaveze prema zaštiti prirode kroz osiguravanje ciklusa njene obnove i samog života.

“Projekt je inspirisan dostignućima sistema zelenih škola, uspostavljenih prije 20 ili 30 godina u državama koje su veoma posvećene očuvanju životne sredine i zaštiti prirode. Tamo djeca u najranijoj dobi uče o principima i vještinama samoodrživosti i povezanosti s prirodom, u kojoj je sve u jednoj cirkularnoj zakonitosti. Ako se oslonimo na te principe, naš uticaj na prirodu biće minimalan, a ona će nam s druge strane darovati sve resurse koji su nam potrebni za život u skladu sa prirodnim zakonima”, kaže Sanja Stević, rukovoditeljica projekta.

Dodaje kako je cilj uvođenje ekoloških praksi i osnaživanje aktivnosti povezivanja s prirodnim zakonima u školama.

“Resurse imamo, samo nam preostaje da sve povežemo u održiv sistem edukacije ekološki osviještenih generacija koje će znati i željeti da stvore ljepšu i sretniju budućnost u Bosni i Hercegovini. Smatra se da priroda Zapadnog Balkana nosi čak 30 posto biološke raznolikosti Evrope i tu titulu treba ponosno da nosimo i da branimo”, naglašava Stević.

Školama i obdaništu dopremljeni su komposteri u kojima će se slagati biootpad, alatke za kompostiranje i kante za prikupljanje biootpada, a osoblje je preuzelo obavezu uvođenja sistema sortiranja biorazgradivih otpadaka od hrane i aktivnosti u ovim prostorima. Djeca su naučila da su i sama u službi obnove života u svom prirodnom okruženju, kroz odvajanje i pripremu ostataka užine za proces stvaranja hrane za biljke. (Zenit.ba)