Edukacije za bolji i kvalitetniji rad medicinskog kadra

Zaposlenici Službe hitne medicinske pomoći Javne ustanove “Dom zdravlja” Zenica nedavno su uspješno okončali napredne edukacije iz traume u Novom Sadu i Banja Luci.

 

Riječ je o tri dugogodišnja zaposlenika ove Službe i to: Selme Čajdrić, diplomirane medicinske sestre i dva doktora Ahmeda Pašalića i Admira Isakovića koji su završili edukacije pod nazivom “ITLS – International Trauma Life Support u organizaciji JZU „Dom zdravlja” Banja Luka” i edukacija “PTHALS (Pre-hospital trauma advanced life support) u organizaciji ERC-a (European resuscitation Council) u Novom Sadu u Srbiji.
Zaposlenicima Službe hitne medicinske pomoći dodijeljen je i certifikat o uspješno završenoj edukaciji a stečeno znanje koristit će im u svakodnevnom radu sa pacijentima. Tokom prošle sedmice u prostorijama edukativnog centra “Doma zdravlja” Zenica održali su teorijska predavanja i praktične vježbe odnosno treninge za sve zaposlenike Službe hitne medicinske pomoći te su prenijeli ranije usvojena znanja sa završenih kurseva svim kolegama, a sve u cilju unapređenja kvaliteta rada i pružanja usluga krajnjim korisnicima ove Službe.