JU „Dom zdravlja“ Zenica: Nastavak provođenja dopunske imunizacije za djecu

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i u skladu sa preporukom Kantonalnog ministarstva zdravstva, te zbog pojave pertussisa i morbila, Centar za imunizaciju u Službi za zdravstvenu zaštitu djece JU „Dom zdravlja“ Zenica nastavlja da provodi dopunsku imunizaciju djece u gradu Zenica.

“Ponovo pozivamo roditelje čija djece do sada nisu vakcinisana da djecu dovedu u Centar za imunizaciju u Službi za zdravstvenu zaštitu djece, koji će pružati usluge u periodu od 7.00 sati do 20.00 sati, svaki radni dan u sedmici u mjesecu februaru 2024. godine,” ističu iz JU “Dom zdravlja” Zenica.

Radi provođenja vakcinacije na propisan način, u ovoj obavijesti nalazi se kalendar vakcinacije za 2024. godinu, koji je donio Federalni ministar zdravstva. JU „Dom zdravlja“ Zenica ponovno napominje da se s provođenjem imunizacije, povećava zaštita djece od zaraznih bolesti i spriječava se pojava epidemije, koja postoji u drugim kantonima na području Federacije BiH.