Uspješno realizovana prva faza zbrinjavanja viška radnika u RMU „Zenica“

FOTO: Zenicainfo.ba

U okviru procesa reorganizacije Rudnika mrkog uglja „Zenica“ pokrenutog s ciljem  optimizacije radne snage i postizanja stabilnog i samoodrživog poslovanja, uspješno je okončana prva faza zbrinjavanja viška radnika u RMU.

U periodu od 01.09.2023.godine ukupan broj radnika smanjen je za 199 i zaključno sa 31.01.2024.godine, broj uposlenika u RMU je 615.

Pokretanje procesa reorganizacije RMU rezultat je usaglašavanja kojeg su 25.09.2023.godine, postigli predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivreda BiH, RMU „Zenica“, Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i Samostalnog sindikata radnika RMU „Zenica“.

Aktivnosti koje su provedene:

–  Usvojen Pravilnik  o organizaciji RMU „Zenica“

–  Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta RMU

„Zenica“

–  Donesen Program zbrinjavanja viška radnika uz dobivanje saglasnosti Samostalnog sidikata

radnika rudnika u FBiH  i Samostalnog sindikata radnika RMU „Zenica“

–  Definisani Kriteriji  za određivanje viška radnika na osnovu kojih je sačinjena lista viška

Radnika u RMU  „Zenica“.

Sredstva za realizaciju Programa zbrinjavanja viška radnika u iznosu 12,8 miliona KM, obezbjedila je JP Elektroprivreda BiH putem ugovora o pozajmici RMU „Zenica“. Navedenim  sredstvima izvršena je uplata zaostalih obaveza prema PIO/MIO, doprinosa za nezaposlene, isplata otpremnina i uplata zaostalih obaveza prema radnicima iz radnog odnosa.

Aktivnosti na zbrinjavanju viška radnika u RMU „Zenica“ su provedene uz podršku Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije i Vlade FBiH, pomoć JP Elektroprivreda BiH, aktivno učešće i davanje potrebnih saglasnosti  Samostalnog sidikata radnika rudnika u FBiH i Samostalnog sindikata radnika RMU „Zenica“, te pomoć drugih institucija i organizacija.